Siirry sisältöön

Viemäriremontti vai viemärin sukitus? Vertailussa kustannukset ja hyödyt

Kun viemärijärjestelmä alkaa oireilla, kotitaloudet ja kiinteistön omistajat kohtaavat päätöksen: tehdäänkö kokonainen viemäriremontti vai riittäisikö viemärin sukitus? Kustannustehokkuus ja vanhan putkiston kunto ovat tärkeimpiä kriteerejä valintaa tehtäessä. Viemäriremontti on laajamittainen toimenpide, joka uusii koko viemärijärjestelmän, kun taas sukitus on huomattavasti nopeampi korjausmenetelmä, joka voi pidentää vanhan viemärin käyttöikää jopa 50 vuodella.

Viemäriremontti vaatii usein kaivuutöitä ja seinien tai lattioiden aukaisemista, mikä on usein aikaa vievää ja häiritsevää. Kokonaisvaltainen viemäriremontti tekee kodista rakennustyömaan, jolloin normaali asuminen on lähestulkoon mahdotonta.
Sukitus sen sijaan tapahtuu viemäriputken sisäpuolelta, ja se on nopeampi tapa korjata olemassa olevat viemäriputket ilman suuria rakennustöitä. Kustannuksia vertailtaessa viemärin sukitus on useimmiten edullisempi vaihtoehto – aina kun vanha viemäri sen sallii.
On tärkeää arvioida viemärijärjestelmän nykykunto ja tehdä päätös sen perusteella. Kattava kuntotarkastus ja viemärikuvaus antaa tarkkaa tietoa putkiston kunnosta, joka auttaa omistajaa valitsemaan parhaan toimintatavan.

Jos viemärijärjestelmä on poikkeuksellisen vanha tai vakavasti vaurioitunut, viemäriremontti voi olla ainoa kestävä ratkaisu. Toisaalta, jos putkisto kaipaa vain kunnostusta, viemärin sukitus tarjoaa kustannustehokkaan ja pitkäaikaisen ratkaisun ongelmaan.

Sukittaminen pidentää vanhan viemärin käyttöikää jopa 50 vuodella.

Viemäriremontti – Miksi ja milloin se kannattaa tehdä?

Viemäriremontti on kriittinen päivitys koko kiinteistölle. Sen ajankohtaisuus ja tarve perustuvat putkiston kunnosta saatuun tietoon ja kiinteistön omistajan päätöksiin.

Viemärisaneerauksen ajankohta

Viemäriremontin toteuttamiselle ei ole yhtä oikeaa aikaa, vaan se riippuu useista tekijöistä. Yksi keskeisimmistä on kiinteistön putkiston ikä ja kunto. Tyypillisesti viemäriputkien käyttöikä voi olla jopa 50 vuotta, mutta huoltotoimet voivat olla tarpeen jo aikaisemmin. Merkit, jotka viittaavat remontin tarpeeseen, ovat toistuvat tukokset, paha haju, kosteusvauriot tai viemäristä aiheutuvat äänet. Säännöllinen putkiston tarkastus ja huolto auttavat tunnistamaan mahdolliset ongelmat hyvissä ajoin.

 • Putkiston ikä: Yli 30-50 vuotta vanhat viemärit voivat vaatia remonttia.
 • Toistuvat ongelmat: Tukokset ja viemäriin liittyvät ongelmat ovat merkki viemärin huonosta kunnosta.
 • Riskien ennaltaehkäisy: Viemäriremontti voi estää laajemmat vahingot.

Viemärikorjauksen menetelmät

Viemäriremontin toteuttamiseen on olemassa erilaisia menetelmiä, jotka valitaan putkiston kunnon ja kiinteistön erityisolosuhteiden perusteella. Perinteinen kaivaminen ja putkien uusiminen ovat mahdollisia korjaustöitä vanhemmissa kiinteistöissä, kun taas sukitus on vähemmän invasiivinen vaihtoehto. Sukitus tarkoittaa vanhan putken sisäpinnan kunnostamista siten, että kerros uutta materiaalia asennetaan vanhan putken sisäpuolelle.

 • Perinteinen viemäriremontti: Vanhojen viemärien purku ja uusien asentaminen vaatii laajamittaiset kaivuu- ja purkutyöt. Koti muuttuu työmaaksi useiden viikkojen ajaksi, jolloin tarvitaan usein tilapäismajoitusta.
 • Sukitusmenetelmä: Vähemmän häiritsevä ja nopeampi, mutta ei aina mahdollinen.

Viemärin sukitus – Näin se tapahtuu

Viemärin sukitus on nykyaikainen ja kustannustehokas toimenpide, joka tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle putkiremontille. Menetelmä on vähemmän työläs ja voidaan suorittaa nopeammin kuin täydellinen putkiston uusiminen.

Sukitusprosessin vaiheet

Viemärin sukitus etenee yleensä seuraavien vaiheiden mukaisesti:

Viemärikuvaus: Vanhan viemärin kunto tutkitaan kamerakaapelilla. Kuvauksen pohjalta laaditaan korjaussuunnitelma ja tarjous viemärin sukituksesta.

 • Putkiston puhdistus: Ennen sukitusta viemäri puhdistetaan huolellisesti. Epoksisukka tarttuu parhaiten puhtaaseen viemäriin, jolloin lopputulos on kestävin.
 • Sukan valmistelu: Sukka asennetaan syöttölaitteeseen ja kyllästetään epoksimassalla.
 • Sukan asennus: Sukka asennetaan viemäriin paineilman avulla.
 • Kovettaminen: Sukan annetaan kuivua rauhassa.
 • Lopputarkastus: Työnjälki tarkastetaan kamerakaapelilla. Tarkastuksen ohessa työmaa siivotaan yhtä siistiin kuntoon kuin ennen urakan aloittamista.

Viemärin sukituksen edut

Viemärin sukitus tuo mukanaan useita etuja:

 • Kestävyys: Sukitettu viemäri voi kestää jopa 50 vuotta.
 • Kustannustehokkuus: Sukittaminen on huomattavasti edullisempaa kuin putkien täydellinen uusiminen.
 • Nopeus: Sukitus on nopeampi tapa korjata viemärit, ja se aiheuttaa vähemmän häiriötä päivittäiseen arkeen.
 • Vähäinen haitta asukkaille: Sukitus ei vaadi suuria kaivutöitä eikä seinien tai lattioiden aukaisemista.
 • Ympäristöystävällisyys: Sukittamalla vältetään tarpeetonta jätteen tuottamista ja luonnon kuormittamista.

Remontti vs sukitus: Kustannusten ja aikataulujen vertailu

Viemäriremontti on kallis ja pitkä toimenpide

Viemäriremontin kustannuksiin vaikuttavat monet tekijät, kuten kohteen koko, viemäriverkoston kunto ja remontin laajuus. Viemäriremontissa kustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen remontoitavan kiinteistön ominaisuuksista. Remontin toteutusaika on yleensä 1–3 viikkoa, minkä aikana viemäriverkosto ei ole käytössä, ja tämä voi aiheuttaa merkittäviä haittoja kiinteistön käyttäjille.

Sukitusmenetelmän kustannustehokkuus

Viemärin sukituksen kustannukset ovat yleensä edullisemmat, sillä ne eivät vaadi samaa määrää rakenteellisia muutoksia kuin perinteinen remontti. Sukitus voidaan toteuttaa myös nopeammin, usein vain yhdessä päivässä, mikä minimoi toiminnan keskeytyksiä ja käyttäjien häiriöitä. Sukitusmenetelmällä on siis paitsi kustannusetu myös selvä etu aikatauluissa, joka tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon viemäriverkoston kunnostukseen.

Päätöksenteko: Kumpi on parempi vaohtoehto

Kun kiinteistön viemärijärjestelmä vaatii korjausta, on tärkeää arvioida sen kunto sekä kiinteistön tarpeet valittaessa viemäriremontin tai viemärin sukituksen välillä.

Viemärin kunnon arviointi

Viemärijärjestelmän kunnon perusteellinen arviointi on ensiarvoisen tärkeää päätettäessä korjaustoimenpiteistä. Viemäriremontti on perusteellinen ratkaisu, joka on suositeltavaa erityisesti silloin, kun viemäristö on erittäin huonokuntoinen ja sen korjaaminen pelkällä sukituksella ei ole mahdollista. Viemäriremontti voi sisältää koko viemäriverkoston uusimisen, mukaan lukien putket ja liitokset.

 • Jos putkisto on sortunut, on remontti todennäköisesti käytännöllisin ratkaisu.
 • Merkittävät vuodot tai laaja-alaiset vauriot edellyttävät täysimittaista viemäriremonttia.

Viemärin sukitus on helpompi ja nopeampi tapa korjata putkisto, ja se soveltuu tilanteisiin, joissa viemäristön rakenne on vielä pääosin kunnossa.

 • Pienemmät vauriot tai halkeamat voidaan korjata sukituksella ilman tarvetta kaivaa putkia esiin.
 • Ennaltaehkäisevä toimi vanhemmissa kiinteistöissä, joiden putkisto ei vielä vaadi täydellistä uusimista.

Kiinteistön tarpeiden huomiointi

Kiinteistön erityistarpeiden tunnistaminen on keskeistä valittaessa oikeaa korjausmenetelmää. On tärkeää miettiä, millainen korjausmenetelmä palvelee parhaiten kiinteistön ja sen asukkaiden tarpeita ottaen huomioon myös linjasaneerauksen mahdollisuuden, joka kattaa laajemman toimenpiteen viemärijärjestelmän lisäksi.

 • Asukkaiden häiriön minimointi: Viemärin sukitus aiheuttaa vähemmän melua ja on nopeampi toimenpide kuin täydellinen remontti.
 • Kiinteistön vanhuus ja kulttuurihistoriallinen arvo: Jos rakennuksen eheys on tärkeää, sukitus voi olla parempi vaihtoehto, koska se on vähemmän häiritsevää.

Päätöksentekoprosessissa on tarkasteltava viemäristön kunnon lisäksi myös muita tekijöitä, kuten putkistojen materiaaleja, korjaustyön kiireellisyyttä ja taloudellisia seikkoja. Päätöksen on perustuttava objektiiviseen arvioon ja ammattilaisten suosituksiin.

Yhteenveto ja suositukset

Kun pohditaan viemäriremontin ja viemärin sukituksen välillä, ratkaisu riippuu kunkin kiinteistön tarpeista. Viemäriremontti on perusteellinen ja pitkäkestoinen ratkaisu, joka on suositeltava erityisesti silloin, kun viemäriverkosto on erittäin huonossa kunnossa tai kun tehdään laajaa linjasaneerausta. Remontti sisältää putkien täydellisen uusimisen, mikä on kalliimpi ja aikaa vievämpi vaihtoehto, mutta takaa pitkän aikavälin luotettavuuden.

Viemärin sukitus on usein kustannustehokkaampi tekniikka, joka soveltuu tilanteisiin, joissa vahingot ovat paikallisia tai putket kaipaavat vain vahvistusta. Sukitus on nopeampi ja edullisempi vaihtoehto, joka aiheuttaa vähemmän häiriötä kiinteistön käytölle.

Viemäriremontti Viemärin sukitus
Kustannus Korkea Keskitaso
Kestävyys 40-50 vuotta 40-50 vuotta
Häiriöt asumiseen Merkittävät Hyvin vähäiset
Suositeltavuus Viemäriputkisto on korjauskelvottomassa kunnossa Paikalliset vahingot / Ei laajaa saneerausta

Asiantuntijat suosittelevat kiinteistön kunnon huolellista arviointia ennen päätöksentekoa. Vaikka viemärin sukitus voi olla houkutteleva lyhyen aikavälin säästöjen vuoksi, pitkällä tähtäimellä perusteellinen viemäriremontti voi olla taloudellisempi valinta. Lopulta kiinteistön omistajan tulee punnita remontin kiireellisyys, viemäröinnin nykykunto ja taloudelliset seikat ennen päätöstä.

 

Yhteenveto – Usein kysyttyä viemärisaneerauksista

Viemärien kunnossapidossa punnitaan usein sukituksen ja perinteisen remontin välillä. Keräsimme yhteen yleisimpiä kysymyksiä, jotka auttavat ymmärtämään kumpi vaihtoehto sopii parhaiten juuri sinun tilanteessasi.

Mitä etuja viemärin sukitus tarjoaa perinteiseen viemäriremonttiin verrattuna?

Viemärin sukitus on nopeampi ja kustannustehokkaampi menetelmä kuin perinteinen remontti, jolloin rakenteita ei tarvitse purkaa. Se aiheuttaa myös vähemmän häiriötä kiinteistön päivittäisessä käytössä.

Kuinka pitkä käyttöikä yleensä on viemäreiden pinnoituksella?

Viemärien sukituksen käyttöikä voi olla jopa 50 vuotta, riippuen materiaaleista ja asennuksen laadusta.

Mikä on viemärin sukituksen tyypillinen hintahaarukka?

Viemärin sukituksen hinta voi vaihdella huomattavasti riippuen kohteen koosta, viemäreiden kunto ja vaadittavasta materiaalimäärästä. Tyypillisesti hinnat liikkuvat tuhansien eurojen alueella.

Mitä toimenpiteitä suositellaan, jos viemärin sukitus epäonnistuu?

Mikäli viemärin sukitus ei onnistu, suositellaan tarkistamaan sukituksen laatu ja mahdollisesti toistamaan menettely tai vaihtoehtoisesti suorittamaan perinteinen viemäriremontti.

Kuinka kauan viemärin sukitusprosessi yleensä kestää?

Viemärin sukitus voidaan tavallisesti suorittaa alle viikossa, riippuen kuitenkin kohteen ominaisuuksista ja laajuudesta.

Miten viemärin sukituksen kokonaishinta muodostuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?

Viemärin sukituksen kokonaishintaan vaikuttavat monenlaiset tekijät, kuten viemäristön pituus, kunto, haarakohdat, sekä tarvittava materiaalimäärä. Hintaan voi myös vaikuttaa työn kiireellisyys ja mahdolliset erikoisvaatimukset.