Siirry sisältöön

Viemärin tuuletusputken saneeraus

Kotien ja rakennusten viemärijärjestelmät vaativat asianmukaisen ilmanvaihdon toimiakseen kunnolla. Viemärin tuuletusputki on olennainen osa viemärijärjestelmää, ja sen tehtävä on tasata viemärijärjestelmässä syntyviä paine-eroja.

Viemäriputkistoon ei pääse syntymään haitallisia kaasuja, kun tuuletusputki toimii oikein. Tällöin vältytään myös epämiellyttäviltä hajuilta sekä mahdollisilta suuremmilta remonteilta.

Viemärin tuuletusputki on kohtalaisen herkkä vikatilanteille, ja Suomen talvessa ne kohtaavat lisähaasteita. Kylmä sää saattaa jäädyttää viemärin tuuletusputken, jolloin tuuletusputkessa voi esiintyä tukkeumia.

Vähäinenkin tukos voi päästää ikäviä hajuja asuintiloihin. Putken tukkeutuessa viemärit toimivat lisäksi huomattavasti heikommin. Tuuletusviemärin puute tai sen riittämätön eristys ovat yleisiä syitä näihin ongelmiin.

Erinäiset ratkaisut, kuten alipaineventtiilit, voivat tarjota osittaista helpotusta, mutta ne eivät korjaa ylipaineongelmaa tai poista viemärin hajuhaittoja kokonaan.

Tutustutaan tässä artikkelissa viemärijärjestelmän tuuletusputken merkitykseen sekä siihen, milloin sinun tulisi kutsua ammattilainen paikalle kartoittamaan mahdollisia ongelmatilanteita.

Miten viemärin tuuletusputki toimii?

Viemärin tuuletusputki on oleellinen osa kiinteistön viemärijärjestelmää. Sen tarkoitus on varmistaa, että viemäriverkosto toimii asianmukaisesti ja estää haitallisten kaasujen muodostumista.

Alla on selitetty tuuletusputken toimintaperiaatteita:

  • Ilmanvaihto: Tuuletusputki mahdollistaa ilman kulkeutumisen viemäriputkistoon, mikä auttaa estämään alipaineen syntymisen.Tämä on tärkeää, sillä alipaine voi vetää vesilukosta vettä pois ja aiheuttaa viemärinhajujen leviämisen rakennuksen sisälle.
  • Paineentasaus: Kun vesi virtaa viemärissä, syntyy yli- ja alipainetta. Tuuletusputki toimii paineentasaajana varmistaen, että paine viemärijärjestelmässä pysyy tasaisena, mikä mahdollistaa veden ja jätteiden sujuvan kulkeutumisen.
  • Kaasujen poisto: Viemärissä syntyy käymisen seurauksena kaasuja, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Tuuletusputken kautta kaasut pääsevät turvallisesti poistumaan ympäristöön rakennuksen katolle asennetun putken kautta.

Tuuletusputki yhdistetään yleensä viemärilinjan yläosaan ja sen pää vie katolle, missä se päättyy avoimeen ilmatilaan. Näin voidaan varmistaa, että ilmanvaihto ja paineentasaus toimivat koko viemärijärjestelmässä tehokkaasti.

Milloin viemärin tuuletusputki pitäisi saneerata?

Viemärijärjestelmä on yksi minkä tahansa rakennuksen tärkeimmistä järjestelmistä, ja sen toimintahäiriöt voivat aiheuttaa epämiellyttäviä ilmiöitä rakennuksen käyttäjälle. Viemäristä voi esimerkiksi kantautua epämiellyttäviä hajuja tai terveydelle haitallisia kaasuja.

Säännöllisen huollon laiminlyönti voi pahimmillaan johtaa myös suuriin vesivahinkoihin, jotka ovat lähes aina äärimmäisen kalliita ja vaivalloisia korjata. Tämän vuoksi viemäriputkiston säännöllinen tarkkailu sekä asianmukainen huolto on äärimmäisen tärkeää, eikä niitä tulisi sivuuttaa.

Viemärinputkiston kuntotarkistus tulisi suorittaa säännöllisesti 10 – 15 vuoden välein tai aina, kun viemärin toiminnassa havaitaan toimintahäiriöitä, kuten epämiellyttäviä hajuja tai viemärin vetokyvyn heikkenemistä.

Viemäriputkiston sukitus saattaa olla ajankohtainen etenkin, jos rakennuksen putkisto on yli 40 vuotta vanha. Sukitusta tulisi harkita myös, jos kuntotarkastuksessa löydetään merkittäviä vikoja, kuten halkeamia tai tukkeumia.

Sukitus on toimivaksi todettu menetelmä, joka pidentää putkiston elinkaarta jopa 50 vuotta. Sukituksen yhteydessä ei myöskään pureta kohteen rakenteita, ja vanha putkisto jätetään paikalleen.

Viemärin sukitus on täten merkittävästi perinteistä putkiremonttia edullisempi vaihtoehto. Se on lisäksi nopeampi tehdä, eikä se aiheuta yhtä merkittävää haittaa rakennuksen käyttäjälle kuin perinteinen putkiremontti.

Varaa viemärin kuntotarkistus hyvissä ajoin ja vältä suuremmat ongelmat tulevaisuudessa – Viemäriverstas palvelee rautaisella ammattitaidolla.

Yleisimmät viemärin tuuletusputken ongelmat

Viemäriputkiston toiminta voi häiriintyä, jos tuuletusputkea ei huolleta ajoissa. Huollon laiminlyönti voi johtaa erilaisiin ongelmiin, kuten hajuhaittoihin tai vesi- ja kosteusvahinkoihin.

Muoviputkisissa viemäreissä tiiviys on usein täysin tiivisteen varassa. Putken sisään kondensoitunut vesi voi aiheuttaa tiivisteen vaurioita varsinkin talvella, kun putken sisäpinnoille kertynyt vesi jäätyy.

Valurautaputkia käyttävässä tuuletusputkessa voi sen sijaan ilmetä korroosiota, joka tuottaa valuraudan hiukkasia. Hiukkaset voivat kerääntyä putken mutkiin ja aiheuttaa tukkeumia.

Pieneltä kuulostavat ongelmatilanteet voivat johtaa suurempiin viemärijärjestelmän ongelmiin, jos tuuletusputkea ei kunnosteta hyvissä ajoin. Tuuletusputken saneeraus on suurempaan kosteus- tai vesivaurioon verrattuna varsin pieni ja edullinen toimenpide.

Yhteenveto

Viemärin tuuletusputki on olennainen osa rakennuksen viemärijärjestelmää, ja se on nykyään lain mukaan pakollinen osa viemäriputkistoa. Tuuletusputken tehtävä on ehkäistä haitallisten kaasujen syntymistä putkistossa sekä viemäriputkistossa syntyviä ali- ja ylipaine-eroja.

Tuuletusputken saneeraaminen on syytä teettää ammattilaisella, ja saneeraus kannattaa suorittaa hyvissä ajoin ennen suurempien ongelmien esiintymistä. Saneeraus on ajankohtainen etenkin rakennuksissa, jossa viemäriputkisto on yli 40 vuotta vanha.

Erikoistyöt, kuten tuuletusputken sukitus, ovat edullisempia, jos ne toteutetaan osana laajempaa saneerausta. Tuuletusputken saneeraus kannattaa kuitenkin tehdä hyvissä ajoin, sillä tuuletusputken ongelmat voivat johtaa merkittävästi suurempiin vaurioihin.

Viemärijärjestelmän toimivuuden kannalta on tärkeää, että asennustöissä noudatetaan rakennusmääräyksiä ja vältetään turhia muutoksia, jotka voivat heikentää järjestelmän toimintaa ja johtaa kalliisiin vahinkoihin.

Usein kysytyt kysymykset

Onko viemärin tuuletusputki lain mukaan pakollinen?

Ympäristöministeriön asetuksen mukaan jokaisessa viemärijärjestelmässä tulisi olla vähintään yksi tuuletusputki, joka johtaa ulkoilmaan. Näin ollen viemärin tuuletusputken asentaminen on lain mukaan pakollista.

Viemärinjärjestelmän alipaineventtiilin sijoittaminen

Alipaineventtiili auttaa estämään viemärikaasujen pääsyn asuintiloihin ja sen sijoittaminen on tarkoin määriteltyä. Alipaineventtiili ei kuitenkaan korjaa ylipaineen aiheuttamia ongelmia.

Viemärin tuuletusongelmien tutkiminen

Viemärin tuuletusongelmat ilmenevät yleensä veden hitaana valumisena tai pahana hajuna. Myös ilmastointiputken tukkeutuminen tai virheellinen asennus voi aiheuttaa ongelmia. Ongelma on mahdollista kartoittaa ainoastaan kuvaamalla putkisto sisäpuolelta.

Viemärin tuuletusputken suojahatun vaatimus

Viemärin tuuletusputken päässä tulisi olla suojaava hattu, joka ehkäisee roskien ja eläinten pääsyn putkeen. Suojahatun ei pidä estää ilmavirran kulkua, ja sen on oltava sääolosuhteet kestävää materiaalia.

Mitä tehdä jos viemäri haisee?

Viemärin tuuletusputkista voi joskus levitä pahaa hajua, mikä voi johtua putken tukkeutumisesta tai viemärijärjestelmän alipaineesta. Tukosten poistaminen ja ilmastointiputken tarkastaminen säännöllisesti ovat tärkeitä toimia hajuhaittojen ehkäisemiseksi.

Pitääkö viemärin tuuletusputki eristää?

Viemärin tuuletusputken eristäminen ei ole pakollista, mutta se on erittäin suositeltavaa. Eristämätön tuuletusputki on alttiimpi vikatilanteille etenkin Suomessa, sillä talvikauden kovat pakkaset voivat aiheuttaa tuuletusputken sisään kondensoituneen veden jäätymistä.

Kannattaako viemärin kuvaus?

Viemärin kuvaus on ainoa menetelmä, jolla viemäriputkiston todellinen kunto voidaan kartoittaa tarkasti. Viemärin kuvaus ja kuntotarkastus tulisi suorittaa säännöllisesti n. 10-15 vuoden välein.