Siirry sisältöön

Putkivuotojen ennaltaehkäisy

Putkivuotojen ennaltaehkäisy on tärkeä osa kiinteistön ylläpitoa, sillä vuodot voivat aiheuttaa merkittäviä vesivahinkoja. Putkiston vaurioita on mahdoton havaita pintapuolisesti, ja putkisto tulee aina kuvata sisäpuolelta, jotta mahdolliset vauriot voidaan havaita ajoissa.

Oikein toteutetut ennaltaehkäisevät toimenpiteet voivat pidentää putkistojen käyttöikää ja pienentää vesivahingon riskiä. Paras tapa varmistaa kiinteistösi viemäriputkiston kunto on ammattilaisen tekemän kuntotarkistuksen tilaaminen.

Tutustutaan tässä artikkelissa yleisimpiin viemäriongelmien syihin sekä siihen, miten voit ennaltaehkäistä suuremman vahingon syntymistä.

Viemärivuotojen tunnistaminen

Viemärivuotojen oikea-aikainen tunnistaminen on kriittisen tärkeää, jotta suuremmilta vesivahingoilta vältytään.

Kokosimme seuraavaan osioon yleisimmät vikaantumisen merkit sekä viemärivuotojen yleisimmät syyt, jotta voit paremmin tunnistaa mahdolliset varoitusmerkit ennen vahingon syntymistä.

Viemäriongelmien yleisimmät varoitusmerkit

Vuotojen havaitseminen varhaisessa vaiheessa säästää yleensä huomattavasti mahdollisissa korjaus- tai huoltokustannukissa. Viemäriputkien yleisiä vikaantumisen merkkejä ovat mm.:

 • Kosteus seinä- tai lattiarakenteissa ilman selvää syytä
 • Haiseva viemäri
 • Viemärin tukkeutuminen
 • Epätavalliset äänet viemäristä
 • Viemärin tukkeutumisen aiheuttama väliaikainen tai pitkäaikainen tulviminen

Viemärin kuntotarkistuksen ja huoltokartoituksen tilaaminen voi olla ajankohtaista, jos havaitset viemärin toiminnassa yllä mainittuja tilanteita.

Voiko viemärin kunnon tarkistaa itse?

Viemärin kunnon voi tarkistaa pintapuolisesti itse, mutta jos putkistoa ei kuvata ammattilaisen toimesta, voivat suuremmat ongelmat jäädä havaitsematta. Yleisissä vikatilanteissa voit tehdä itse seuraavat toimenpiteet:

 • Tarkista, ettei viemärissä ole näkyviä tukoksia, kuten hiustuppoja tai kerääntynyttä likaa.
 • Tarkista, että hajulukko ei ole tukkeutunut.
 • Puhdista viemärin suu mahdollisista tukoksista.

Hajulukon puhdistaminen sekä mahdollisten tukoksien pintapuolinen tarkastelu kuuluu asukkaan tai rakennuksen käyttäjän arkipäiväisiin huoltotoimenpiteisiin. Jos yllämainitut toimenpiteet eivät auta vian korjaamisessa, on syytä kääntyä ammattilaisen puoleen.

On myös hyvä pitää mielessä, että nämä toimenpiteet eivät välttämättä kerro putkiston kunnosta mitään. Jos vika uusiutuu tai viemärin toiminnassa ilmenee muita ongelmia, on kuntotarkistuksen suorittaminen suositeltavaa.

Viemärivikojen tyypilliset syyt

Viemäriputkistojen vuotojen tavallisimmat aiheuttajat ovat:

 • Materiaalin ikääntyminen: Viemäriputkiin voi vuosien saatossa syntyä korroosiovaurioita, kuten halkeamia tai reikiä.
 • Putkistojen fyysinen vaurioituminen: Putkisto voi vaurioitua esimerkiksi rakennus- tai remonttitöiden yhteydessä.
 • Jäätyminen: Viemäriputki voi jäätyä erittäin kylmällä säällä tai tilanteessa, jossa tilan lämmitys on puutteellista.
 • Tukokset putkistossa: Putkistoon voi kertyä vuosien varrella likaa ja epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat ongelmia viemärin toiminnassa.

Viemäriputkiston yleisimmät vikatilanteet syntyvät usein vuosien saatossa hiljalleen, ja niiden havaitseminen voi olla haastavaa. Hiljalleen syntyvät vauriot voivat myös vahingoittaa talon rakenteita vuosikausia huomaamatta, jos vuotoa ei havaita ajoissa.

Putkiston kuntotarkistuksen suorittaminen on ainoa tapa, jolla voit välttyä hiljalleen syntyviltä ja mahdollisesti suuria vahinkoja aiheuttavilta vuodoilta. Varaa viemärin kuvaus- ja kartoituskäynti tästä.

Ennaltaehkäisevät toimet

Monet ongelmatilanteet ovat täysin ennaltaehkäistävissä säännöllisellä huollolla ja asianmukaisella huolenpidolla, kuten kuntotarkistuksilla.

Putkivuotojen ehkäisy on tehokkainta toteuttaa ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. Nämä toimenpiteet minimoivat mahdollisuuden vaurioihin ja pitävät putkistot toimivassa kunnossa.

Säännöllinen Huolto ja Tarkastus

Putkistojen säännöllinen huolto ja tarkastus on ensiarvoisen tärkeää. Viemäriputkiston kunto tulisi tarkistaa ammattilaisen toimesta 10 – 15 vuoden välein, jotta sen kunnosta sekä mahdollisista halkeamista saadaan ensiarvoisen tärkeää tietoa.

Viemärin Kunnossapito

Viemäriverkoston kunnossapito on tärkeä osa putkivuotojen estämistä. Tukokset ja muut viemäriongelmat voivat aiheuttaa paineen nousua putkistossa, mikä lisää vuotojen riskiä. Viemäriputkiston sukitus pidentää sen käyttöikää jopa 50 vuotta ja ennaltaehkäisee tehokkaasti suurimmat viemäriongelmat.

Tarkastusmenetelmät

Tarkastusmenetelmät ovat olennainen osa putkivuotojen ennaltaehkäisyä. Oikein suoritettu tarkastus voi tunnistaa riskialueet ennen vakavia vahinkoja.

Viemärin kuvaus

Viemärin kuvaus on tehokkain menetelmä viemäriongelmien tunnistamiseen. Menetelmässä käytetään erikoiskameroita, joiden avulla viemärin kunto voidaan kartoittaa tarkasti ja todentaa mahdolliset ongelmakohdat videomateriaalin avulla.

Viemärin kuvaamisen yhteydessä voidaan kartoittaa mm. seuraavat ongelmakohdat:

 • Halkeamat tai vauriot putkissa
 • Kohdat, joissa on tukosriski
 • Rakenteelliset ongelmat, kuten vääntyneet tai painuneet putket

Kameroita ohjataan putkistossa etänä, ja niiden avulla saadaan tarkka kuva putkien kunnosta. Viemärikuvaus on erityisen hyödyllinen vaikeasti saavutettavien alueiden, kuten maanalaisten tai seinien sisäisten putkien, tarkasteluun.

Viemärikuvaus antaa kattavan kuvan viemärijärjestelmän tilasta, mikä mahdollistaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet ennen kuin putkivuotoja ehtii syntyä. Pyydä tarjous viemärin kuvauksesta nyt!

Vuotovahinkojen hallinta

Vuotovahinkojen hallinnassa korostuvat ripeä toiminta vuodon havaitsemisen jälkeen sekä tehokkaat ennaltaehkäisytoimet. Vuotovahinkojen minimoinnissa on keskeistä putkivuodon pikainen paikallistaminen ja korjaaminen.

Mitä tehdä, jos vuoto on jo havaittu?

Toiminnan tulee olla nopeaa ja määrätietoista putkivuodon sattuessa.

Ensimmäinen askel on katkaista vesihuollon pääventtiili, mikä pysäyttää veden virtauksen ja estää vahingon leviämisen.

Seuraavaksi tulee ilmoittaa vuodosta kiinteistön huoltoyhtiölle tai putkiasentajalle, joka kykenee arvioimaan vahingon laajuuden ja ryhtymään tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin.

Vahingon dokumentoiminen esimerkiksi valokuvaamalla on aina hyvä ajatus, sillä dokumentaatio voi nopeuttaa vakuutusyhtiön käsittelyaikaa ja helpottaa ongelmatilanteen kartoittamista.

Vahinkojen Minimointi ja Korjaus

Vahinkojen minimointi alkaa ennaltaehkäisevillä toimilla, kuten säännöllisillä tarkastuksilla ja huoltotoimenpiteillä, jotka ehkäisevät putkivuotojen syntymistä.

Jos vuoto sattuu, on tärkeää ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin itse vuodon lisäksi myös sen aiheuttamien muiden vaurioiden rajaamiseksi. Korjaustoimenpiteisiin ryhdyttäessä tulee huomioida mm. kosteuden poisto, rakenteiden kuivaus ja desinfiointi sekä vaurioituneiden materiaalien vaihto.

Käänny ammattilaisen puoleen

Putkivuotojen ehkäisyssä on tärkeää kääntyä lisensoidun ammattilaisen puoleen. Ammattilainen pystyy hoitamaan viemärivuodot turvallisesti ja tehokkaasti, varmistaen että työ täyttää kaikki alan standardit ja laatuvaatimukset.

Viemäriverstaalla on yli 15 vuoden kokemus viemärien kuntotarkastuksista ja sukituksista, ja tavoitteenamme on tarjota markkinoiden laadukkain viemäriremontti, josta asiakas ei maksa liikaa.

Käytämme työssämme ainoastaan sertifioituja ja testattuja tuotteita, ja jokaisella asentajallamme on vähintään 6 vuoden asennuskokemus. Voimme siis hyvällä omatunnolla sanoa, että palvelemme rautaisella ammattitaidolla.

Toimimme Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Karjalan sekä Etelä-Savon alueilla. Tilaa viemärin kuntotarkistus Viemäriverstaalta tästä!

Vieläkö arveluttaa? Lue asiakkaidemme kokemuksia tästä.

Lisensoidun Ammattilaisen Valinta

Valitessa ammattilaista putkivuotojen ehkäisyyn, on ensiarvoisen tärkeää tarkistaa, että putkimiehellä on tarvittavat luvat ja sertifikaatit työn suorittamiseen. Sertifikaatti takaa, että:

 • Ammattilainen tuntee alan normit ja säädökset
 • Hänellä on pätevyys turvallisuusmääräysten noudattamiseen
 • Hän kykenee suorittamaan työn asianmukaisesti

Lisensoidun tekijän käyttö myös vähentää riskiä vahingoille, jotka voivat aiheutua esimerkiksi vääristä asennustekniikoista.

Korjaustöiden Laatuvaatimukset

Laatuvaatimukset putkitöissä ovat korkeita, mikä on perusteltua ottaen huomioon työn vaikutus rakennuksen turvallisuuteen ja kestävyyteen. Laadukas työ sisältää:

 • Laadunvarmistusprosessit: varmistetaan, että kaikki käytetyt materiaalit ja suoritetut työvaiheet ovat alan standardien mukaisia.
 • Takuu tehdystä työstä: tarjoaa omistajalle mielenrauhaa ja varmuuden siitä, että ammattilainen korjaa mahdolliset tulevat ongelmat.
 • Järjestelmällinen dokumentointi: Viemäriverstas jättää jokaisesta kuvauksesta dokumentit ja raportit asiakkaalle.

Ammattilaisen suorittama työ ylläpitää ja parantaa kiinteistön putkistojärjestelmää, ennakoimalla vuotojen syntyä ja pitäen yllä järjestelmän toimivuuden ja turvallisuuden.

Usein Kysytyt Kysymykset

Tässä osiossa käsitellään yleisimpiä kysymyksiä, jotka liittyvät putkivuotojen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hallintaan, tarjoten asiantuntevaa tietoa ja ohjeita ehkäistäkseen vahinkoja ja välttääkseen kalliit korjaukset.

Milloin viemärikuvaus tulisi tehdä?

Viemärikuvaus tulisi suorittaa säännöllisesti 10-15 vuoden välein, tai viimeistään ongelmatilanteessa.

Miten tunnistan piilevän putkivuodon?

Piilevät putkivuodot voivat paljastua muun muassa kosteuden, homeen tai epätavallisen korkean vesilaskun kautta. Äkilliset paineen laskut vesijohtoverkostossa voivat myös viitata mahdolliseen vuotoon.

Miten ennaltaehkäisen putkivuodot taloyhtiössä?

Ennaltaehkäisyyn kuuluu säännölliset tarkastukset ja huolto, asukkaiden valistaminen putkistojen oikeaoppisesta käytöstä sekä oikea-aikainen putkiremonttien toteuttaminen ammattilaisten toimesta.

Minkä tyyppisiä putkistoja tulisi tarkkailla vuotojen varalta?

Erityisesti vanhat metalliputket ja huonokuntoiset muoviputket ovat alttiita vuodoille. Taloudet, joissa on käytetty paljon kovaa vettä tai joiden putkisto on altistunut suurille lämpötilan vaihteluille, tulisi myös tarkkailla säännöllisesti.

Miten säännöllinen putkistojen huolto voi auttaa välttämään vuotoja?

Säännöllinen huolto, kuten vuotavien liitosten tiivistäminen ja korroosion seuranta, voi ehkäistä putkivuotoja ja pidentää putkiston käyttöikää.

Mitä pitäisi tehdä, jos epäilee putkistossa olevan vuodon, mutta vuotokohtaa ei löydä?

Ammattilaisia tulee pyytää käyttämään erikoislaitteistoa, kuten lämpökameroita tai paine-ero mittauksia vuodon paikantamiseksi, jotta vahingot voidaan rajata ja korjata tehokkaasti.